Mandala z sanskrytu oznacza koło. Jest koncentrycznym diagramem reprezentującym Wszechświat (model świata) zawierającym „świętą przestrzeń”, porządek, równowagę i pełnie, a jej centrum stanowi absolutną jedność.

Tradycyjne tybetańskie mandale przedstawiają świątynię, usytuowaną na kosmicznej górze. Były one były wykorzystywane, jako narzędzia do medytacji i koncentracji, zanurzenia w siebie; używane po to, by uświadomić sobie życie wewnętrzne. Mandale i jantry wytwarzają, bowiem wewnętrzny porządek, wyrażają idee bezpiecznego schronienia, pogodzenia się i wewnętrznej pełni. Kontemplacja mandali dla jogina jest wewnętrzną wizualizacją bóstwa, rozpoznaniem siebie, jako Boga, powrotem ze stanu iluzji (od dezintegracji rzeczy oraz indywidualnej egzystencji) w boski stan jedności.

Mandala jest postrzegana również jako teofania, chronogram, ukazujący czasową strukturę kosmosu (środek- teraźniejszość) A wegług szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga mandala jest instrumentum gnosis, umożliwiającym proces indywiduacji; psychogramem stabilizującym i restrukturyzującym psychikę. W psychologii uważa się, że mandala jako wzór, wizja, sen, pojawia się w przypadkach psychicznego rozszczepienia osobowości czy też dezintegracji. W tym wypadku równoważy ona chaos, poprzez zbudowanie punktu centralnego, oraz połączenie opozycyjnych sprzeczności w jedną całość. W tym wypadku punkt centralny jest rozumiany jako centrum osobowości, do którego wszystko się odnosi, poprzez który wszystko się układa i który sam jest źródłem energii. Jest to proces samoleczenia- efekt zwiększenia swojej świadomości, refleksji i instynktu.

„Energia punktu centralnego przejawia się w nieodpartym przymusie i potrzebie, by stać się tym, czym się jest, podobnie jak każdy organizm, niezależnie od okoliczności, dąży do przyjęcia takiej formy, jaka jest charakterystyczna dla jego natury. Centrum tego nie odczuwa ani nie uważa za ego, lecz jeśli można to tak wyrazić, za jaźń”.
Z książki „Mandala - symbolika człowieka doskonałego” Carla Gustava Junga.

Z kolei w alchemii, mandala uosabia syntezę czterech pierwiastków, które zawsze podlegają rozpadowi.

Mandorla jest starożytnym symbolem, przedstawiającym dwa kręgi schodzące się razem i nakładające się na siebie, tworząc kształt migdału. Dosłownie mandorla z włoskiego oznacza właśnie migdał. Wyraża punkt widzenia mistyka. Symbolizuje napięcia życia komplementarnych przeciwieństw. Interakcje i współzależności przeciwstawnych światów i sił.

To właśnie okręgi symbolizują te interakcje, ale również uzupełniające się przeciwieństwa. Przestrzeń wewnątrz jest miejscem gdzie owe siły się łączą i mieszają. Jeśli odrzucamy jedno z przeciwieństw (np. nasz cień, śmierć itp), kręgi mogą się tylko dotykać; nie przecinają się. W tej sytuacji, brak spolaryzowania prowadzi do utraty równowagi. Nasze ego, z centralnym punktem, czyli świadomością, dzieli rzeczywistość na podmiot i przedmiot, natomiast wyższe " ja" doświadcza jedności i harmonii. W Mandorli oba te aspekty zbiegają się.

Pierwsi chrześcijanie używali tego symbolu by wyrazić przyjście pomiędzy niebem i ziemią, między tym, co boskie i ludzkie. Wykorzystywali także ten symbol zastępczo do aureoli, często wpisujac weń postacie świętych.

 

Merkaba, 70x70cm acrylic on canvas 2015.jpg
 
Inferno, 40x43cm, acrylic on wood, 2015.JPG
 
źródło II, 150x150cm akryl na płótnie, 2013.jpg
 
00IMG_1963c.jpg
 
Awakening Kundalini, 50x50cm, acrylic on canvas, 2013.jpg
 
the Union of Elements, 50x50cm, acrylic on canvas, 2013.jpg
 
I. Ołdak, Periko's Compass, acrylic on wood, 30x30cm, 2013.jpg
 
I. Ołdak, Kostas Compass, 30x30cm, acrylic on wood, 2013.jpg
 
I. Ołdak, Fire of Life, acrylic on wood, 30x30cm, 2013.jpg
 
Izabela Ołdak, Energy of the Elements, 30x30 cm,ecoline, acrylic on canvas, 2012.jpg
 
Izabela Ołdak, Wheel of energy, 30x30cm, ecoline, acrylic on canvas, 2012.jpg
 
Izabela Ołdak, Wheel of energy, 25x25cm, ecoline, acrylic on canvas, 2012...jpg
 
Izabela Ołdak, Wheel of energy, 25x25cm, ecoline, acrylic on canvas, 2012. (2).jpg
 
Mandala serca.JPG
 
Mandala of Rebirth 100x80cm acrylic ecoline on canvas 2012.jpg
 
Mandala of Unity 100x80cm ecoline acrylic on canvas 2012.jpg
 
Shield with power of Ansuz, 39x39cm, ecoline, acrylic on wood, 2013.jpg
 
Shield with power of Uruz, 40x38cm, ecoline, acrylic on wood, 2013.jpg
 
Shield with power of Sowilo, 38x36cm, ecoline, acrylic on wood, 2013.jpg
 
Shield with power of Algiz, 38x36cm, ecoline, acrylic on wood, 2013 ..jpg
 
My Planetary Power, 16x15cm, acrylic, ecoline on wood 2013.jpg
 
_MG_9073-web.jpg
 
The Moon, 16x15cm, acrylic, ecoline on wood, 2013.jpg
 
the Sun, 16x15cm, acrylic, ecoline on wood, 2013.jpg
 
Izabela Ołdak, The spiral of existence,  about 45x40cm, acrylic on wood, 2012..jpg
 
Izabela Ołdak, The Sun,  about 45x40cm, acrylic on wood, 2012..jpg
 
Izabela Ołdak, The Moon,  about 45x40cm, acrylic on wood, 2012..jpg
 
The Moon, the Universe, the Sun, 45x40cm, 127x75cm, 45x40cm,  ecoline acrylic on wood, 2012..jpg
 
Izabela Oldak, The Universe, 127x75cm, acrylic on wood, 2012.jpg
 
Izabela Ołdak, Mandorla of Life, ecoline, acrylic on canvas, 2012.jpg
 
Izabela Ołdak, Mandorla of Life, ecoline, 23x30cm, acrylic on canvas, 2012...jpg
 
Izabela Ołdak, Mandorla of Life, ecoline, 23x30cm, acrylic on canvas, 2012..jpg
 
Izabela Ołdak, Mandorla of Life, 25x25cm,ecoline, acrylic on canvas, 2012. copy.jpg.jpg
 
Izabela Ołdak, Mandorla of Life, 25x25cm,ecoline, acrylic on canvas, 2012..jpg
 
altar kopia.jpg
 
Cosmic Mandorla, 60x80cm, acrylic, ecoline on canvas, 2014 small.jpg
 
 
 
Powered by Phoca Gallery