Posted on

Ceremonia Szałasu Potu

Rytuał ten poznałam dzięki Wojciechowi Jóźwiakowi – szamaniście i astrologowi, autorowi portalu Taraka; na zjeździe we wrześniu 2014 roku. Od tamtego czasu brałam udział w szałasach prowadzonych przez Nesa Kruka, Valerie Salez i Maestro Manuela Rufino. W krótkim czasie Wojciech Jóźwiak stał się moim nauczycielem, dzięki któremu zaczęłam samodzielną praktykę. Przez rok czasu w każdą pełnię Księżyca odpalałam szałas. Po wypracowaniu swojego stylu, w oparciu o powierzone mi tradycyjne przekazy dotyczące formuły ceremonii, zaczęłam prowadzić publiczne szałasy otwarte dla tych, którzy pragną doświadczyć tego rytuału. Czytaj dalej Ceremonia Szałasu Potu

Posted on

Moc Kobiety

Aquarium Galerii Bielskiej BWA,

08.03-02.04. 2018. Bielsko-Biała

Jest to wystawa poświęcona tematyce kobiet oraz naszego miejsca w porządku kosmicznym Wszechświata.

Na wystawie można zobaczyć prace z ostatnich lat twórczości, która zbiega się z doświadczaniem i zgłębianiem swojej kobiecości i odkrywaniem swojej mocy poprzez uczestniczenie i organizowanie Kobiecych Kręgów, przywracających moc siostrzeństwa. Moc kobiet współpracujących i wspierających się wzajemnie. Czytaj dalej Moc Kobiety

Posted on

Peregrynacja Czarnego Księżyca

Peregrynacja Czarnego Księżyca – Vision Quest

O praktyce „Vision quest” opowiadał mi Nes W. Kruk, podczas mojego pobytu w Kruczyborze w Osiecznej (Bory Tucholskie).

Praktyka wywodzi się z tradycji indiańskiej, choć inicjacje poprzez doświadczenie odosobnienia znane są w każdej kulturze plemiennej. Praktyka polega na samotnym udaniu się w odludne miejsce, w naturze, w celu uzyskania wizji, duchowego przewodnictwa, odnalezienia swojego przeznaczenia, sensu istnienia lub odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie. Często owa inicjacja trwa to od jednego do kilku dni. Przy czym Nes zwrócił mi uwage na to, że ważna jest nie tylko medytacja w miejscu odosobnienia, ale także odczytywanie znaków pojawiających się podczas wędrówki od momentu opuszczenia domu, aż do powrotu. Wszystko, co się wtedy dzieje, co nas spotyka jest istotne dla naszego procesu, dlatego podlega wnikliwej obserwacji i analizie w kontekście wytyczonego zadania. Czytaj dalej Peregrynacja Czarnego Księżyca

Posted on

Podróż do Indii

„Możecie brać odpowiedzialność tylko za to, co sami widzieliście, sami poznaliście i sami zrozumieliście”
-Budda

Poznając przeszłość możemy zrozumieć teraźniejszość. By odkryć istotę tworzenia, świadomie kreować i obcować ze sztuką, należy sięgnąć do jej korzeni, dlatego też na mojej mapie artystycznych doświadczeń pojawiło się pragnienie wyprawy do miejsca skąd wywodzi się jedna z najstarszych kultur – do Indii. Czytaj dalej Podróż do Indii

Posted on

Zwierzęta Mocy

Praktyka pracy ze Zwierzętami Mocy i Totemami jest najbardziej znana wśród rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Indianie różnych plemion zintegrowani z Matką Naturą; czujący się z nią spokrewnieni; postrzegają świat duchowo i mistycznie, wierząc w ożywioną naturę wszechrzeczy.

Poprzez odpowiednie zdolności, rytuały i obrzędy, mogą wpłynąć na siły przyrody lub nimi zawładnąć i użyć do własnych celów. Jedną z tych praktyk jest praca ze zwierzętami mocy, które nadawano dziecku zaraz po urodzeniu, jako osobistego opiekuna oraz kolejne, jako totem- godło rodziny lub klanu, który uznawany był za protoplastę i opiekuna rodu. Charakterystyczne cechy i umiejętności oraz przystosowanie do warunków życia różnych stworzeń były dla nich bezcennym źródłem informacji, nauki tego, jak sprawnie radzić sobie w wielu skomplikowanych sytuacjach. Podziwiano zarówno siłę, spryt, szybkość, jak i rozwagę, delikatność czy łagodność. Charakterystyczne cechy danego zwierzęcia przyjmowano i utożsamiano się z nim, tym samym przejmując ich działanie i moc. Czytaj dalej Zwierzęta Mocy

Posted on

O snach

Sny to jedno z najbardziej zadziwiających zjawisk, które stanowi przeżycie każdego człowieka.
Marzenie senne jest wyrazem aktywności umysłowej w stanie snu. To stan, w którym jesteśmy wolni od praw i norm, w których żyjemy na jawie.

Uwalniamy się także od własnych pojęć myślowych, kodów, wzorów zachowań i czasoprzestrzeni; a jednak sen w zupełności potwierdza nasze istnienie, gdyż oscyluje wokół pojęcia „ ja”. A zatem można powiedzieć, że sen to wolność, brak działania (aktywności), to duchowe doświadczanie samego siebie, oglądanie siebie z zewnątrz wewnątrz, poszukiwanie samego siebie i poznawanie się na nowo. Czytaj dalej O snach