Kręg kobiet

Kolejnym cyklicznym wydarzeniem jest Kręg kobiet, wzorujący się na tradycji „Kół Gospodyń Wiejskich”, gdzie spotykją się kobiety przy pracy twórczej, związanej z ich gospodarstwem domowym, po to by wspólnie spędzić czas, wymienić się wiedzą i doświadczeniem.
Na kręgach spotykam się z kobietami w różnym wieku, na różnych etapach ich życia, z odmiennym bagażem doświadczeń, po to by wspólnie wysłuchać osobistych historii by się wspierać i uczyć się jak lepiej radzić sobie w życiu. Jest to również czas wspólnych kreatywnych działań, odkrywania nowych talentów, poznawania nowych ćwiczeń i technik artystycznych.