Warsztaty artystyczne

Warsztaty pozwalają rozwinąć wyobraźnię, rozbudzić kreatywność oraz wyrazić się poprzez sztukę. Zajęcia plastyczne to nie tylko dobra zabawa dla dzieci i rodziców. To także okazja do nabywania wspólnych doświadczeń, zacieśniania więzi oraz uczenia się radości z czasu spędzanego wspólnie. Aktywność artystyczna pełni także szczególną rolę w rozwoju dziecka. Kształt, linia, kolor, plama, ślady zostawiane przez nie na kartce papieru, są dla dziecka fascynującym doświadczeniem. Dziecko, malując lub rysując, komunikuje to, co je aktualnie interesuje, o czym myśli. Nawet czterolatek nie jest jeszcze w stanie opowiedzieć nam tak po prostu słowami tego, co może opowiedzieć poprzez namalowanie obrazka i opowiadanie o nim.

Sztuka warsztatowa rozwinęła swoją formę w arterapię, wzbogacając się o zagadnienia psychologiczne. Ta forma terapii jest spontanicznym procesem tworzenia i nie wymaga od osób w niej uczestniczących doświadczenia lub zdolności artystycznych.
Cele, które można dzięki temu osiągnąć to: odzyskanie równowagi psychicznej, rozładowanie frustracji, depresji, stresów i napięć.
Taka forma auto-ekspresji wzbogaca wewnętrzne życie człowieka, kształci intelekt i pogłębia emocjonalną treść życia. To także nauka nowych umiejętności i talentów oraz wzmocnienia wyobraźni i kreatywności, a zastosowanie tej metody u osób starszych powoduje również utrzymanie bądź podniesienie ich poziomu fizycznego, stanu umysłowego i emocjonalnego.