szamanizm

Szamańskie Koło Życia

Znane także jako Medicine wheel oraz Koło wewnętrznej integralności. Mówi się, że ile plemion tyle kół. Van Kampenhout w swojej książce „Cztery kierunki. wprowadzenie do pracy z Szamańskim Kołem Życia” podaje kilka przykładów, opisując poszczególne zmiany w kolorach lub przyporządkowanych im żywiołach. Często zmiany te były zarzewiem konfliktów między plemionami. 

Pomimo wszelkich różnic, każde koło bazuje na 4 siłach jakimi są kierunki kardynalne: Wschód, Południe, Zachód, Północ, które stanowią mapę rzeczywistości oraz są duchowym narzędziem poznawania świata. 

Każda siła kierunków świata ma swój odpowiednik w cyklu natury:
Wiosna, Lato, Jesień, Zima
Księżyc rosnący, Pełnia, Księżyc Malejący, Nów
Poranek, Południe, Wieczór, Noc
Dzieciństwo, Dojrzewanie, Umieranie, Odrodzenie
Umysł, Ciało, Emocje, Dusza

Dla mnie kolory oznaczają rasy ludzkie i na swoim kole (rysunek powyżej) usytuowałam je względem geografii miejsca w którym mieszkam. Z punktu widzenia mojego kraju Rasa żółta znajduje się na Wschodzie, rasa czarna na Południu, rasa czerwona na Zachodzie, a rasa biała na Północy. 

Żywioły podporządkowałam względem ich nośnika życia i tak w części wschodniej umiejscowiłam żywioł Powietrza, jako że w czasie Wiosny, Wiatr ma właściwości zapylające, dające początek odradzającym się Życiu. Tak jak Zimą, to właśnie żywioł Ziemi chroni życie przed mrozem w swoim wnętrzu. Ogień jako najgorętszy żywioł dogląda dojrzewanie i patronuje sile Południa, a na Zachodzie zatapiamy się w żywioł oczyszczającej Wody, tak jak słońce chowa się za horyzontem morza i oceanu.

Dzięki pracy z Kołem Życia możemy wchodzić w cykle natury, pory roku czy dnia w bardziej świadomy sposób. Nie będziemy wtedy forsowali się na wieczór, wiedząc że jest to czas wejścia w głąb zanurzenia się w siebie, swoje emocje to przynosi nam Zachód i żywioł Wody. Natomiast największą dynamikę, siłę i chęć wchodzenia w kontakty z ludźmi będziemy mieli od południa, w czasie lata. Momentem na refleksje dotyczące sensu istnienia i relacji z Bogiem będą nas dopadać tuż przed snem, w wizjach i marzeniach sennych oraz w czasie Zimy, z kolei Wiosną, a także o poranku będziemy mieli największe skupienie intelektualne i siłę do planowania i budowania strategii.
Doba jest więc rokiem w pigułce, miesiąc zawiera w sobie cykliczność Księżyca, Słońce wyznacza pory roku, a w nich zawiera się przestrzeń ludzkiego życia oraz strefa: umysłu, ciała, emocji i duszy.

Na Kole Życia opiera się Ceremonia Szałasu Potu, która jest odtworzeniem kosmicznego porządku i mitu powstania świata. Od kilku lat regularnie zasiadam w szałasie, oraz prowadzę te ceremonie. Jest to dla mnie jeden z najbardziej spektakularnych i niesamowitych rytuałów oczyszczania i uzdrawiania. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj. 

O Szamańskim Kole Życia i o Zwierzętach Mocy miałam przyjemność opowiadać na Harmonii Kosmosu w czerwcu 2019. Zobaczcie sami: