Power of Art and Nature

To dwutygodniowy plener artystyczny zrealizowany na terenie zabytkowego parku w Targowie oraz Mazuraian Art House – domu artysty malarza Andrzeja Cisowskiego, 06-19.08.2012.
 
Ideą projektu była integracja pomiędzy człowiekiem a Naturą i sztuką. Czerpanie inspiracji i tworzenie wykorzystujące specyfikę miejsca oraz materiały organiczne.

Zespół złożony z jedenastu artystów polskich i zagranicznych zrealizowało prace malarskie, instalacje artystyczne i performance. Dodatkową atrakcją programu były koncerty: Funky Tank, zespół Zbyszka Bieniaka, wokalisty Oddziału Zamkniętego  oraz
koncert muzyki elektronicznej na harfie laserowej Sławomira Strzykowskiego.

Artyści uczestniczący:
Artyści biorący udział w projekcie: Anna Bartnicka, Andrzej Cisowski, Marzena Gębala, Justyna Gruszczyk, Bartłomiej Jarmoliński, Winston Lau (Chiny), Izabela Ewa Ołdak, Juan Rico (Hiszpania), Naza del Rosal (Hiszpania), Natalia Sroka, Kostas Tzimoulis (Grecja)
Gospodarz: Andrzej Cisowski
Kuratorka: Izabela Ewa Ołdak
Współpraca: Galeria Bielska BWA
 
Plener artystyczny “Power of Art and Nature/ Potęga Sztuki i Natury ” jest częścią programu rezydencji artystycznej “Beyond Time/ Poza Czasem”.  Projekt ten jest realizowany od 2011 roku; organizowany przez Galerię Bielską BWA w Bielsku Białej.
Inicjatorką i kuratorką “Beyond Time/ Poza Czasem”  jest Izabela Ewa Ołdak.
 
Dokumentacja z wydarzenia: