Szamanizm

Szamanizm jest jedną z najstarszych duchowych i uzdrowicielskich tradycji ludzkości. Jego korzenie leżą u podstaw każdej ze znanych kultur i dlatego szamańskie dziedzictwo jest w każdym z nas.

To kompleks wierzeń i praktyk występujący w obrębie systemów religijnych, który opiera się na Trójpodziale Świata( Dolny, Środowy i Górny). Szaman jest centralna postacią w tym wyznaniowo-ideologicznym systemie zjawisk. By nawiązać i podtrzymać kontakt z tymi światami, duchami i przodkami szamani wchodzą w stany transowe i ekstatyczne by odbywać podróże do tych krain.
W szamanizmie, świat duchów jest tak samo prawdziwy jak rzeczywistość widzialna, w której żyjemy. Kosmos i świat nadprzyrodzony są na tyle blisko tej rzeczywistości, że człowiek w tym szamani mogą nawiązać wzajemny kontakt.

Szamanizm uczy, tego, że człowiek jest częścią przyrody i pozostaje z nią we wzajemnej zależności. Uczy szacunku do wszystkiego co Istnieje. Szamanizm to życie w zgodzie z rytmem przyrody, fazami Księżyca, energią Słońca, planet i gwiazd. To widzenie tego, co zostało zagubione i ukryte przez materialistyczny świat współczesny. To połączenie z naszym sercem, naszą duszą, intuicją i odczuwaniem przepływu życia. Szamanizm otwiera na to, co niewidzialne, na światy i inne rzeczywistości, o których mówili od zawsze mistycy i szamani, a które dopiero teraz nieśmiało odkrywa fizyka kwantowa.

Ten zestaw obrazów przedstawia niektóre z moich szamańskich praktyk, wizji, podróży przy bębnie i przekazanej mądrości.