Przeobrażenie

Praca powstała w ramach wystawy Serious w Galerii ON. Poznań, 2011.

Moja praca została wykonana z podartych rysunków mojej babci, która będąc nastolatką marzyła o byciu artystką i studiowaniu w łódzkiej ASP, niestety los chciał inaczej, a talent został przekazany i objawia się w pełni w mojej twórczość. Stąd właśnie ten znamienny tytuł Przeobrażenie

Serious to wystawa nie tyle bardzo poważna, co wskazująca prawdę, a z pewnością dotykająca jej. Sztuka w zderzeniu z rzeczywistością nie do końca jest jasna. Tym bardziej, że nowoczesne środowisko to też świat wirtualny. Wystawa Serious stawia sobie za zadanie znalezienie prawdy. Ma ona wskazać moment realny, czyli w skrócie, ten na serio. Wystawa to live act (sztuka na żywo) w połączeniu ze sferą wizualną. Twórcy przedstawią realizacje będące efektem współpracy z zaproszonym przez nich gościem. Wystawa będzie więc miejscem na wzór tzw. “żywych bibliotek”, gdzie nie wypożyczamy książki, a wybieramy osobę do porozmawiania; „Serious” więc będzie spotkaniem widzów z artystą, jego gościem i ich twórczością.
– kuratorka wystawy Magda Komborska.