Perfekcjoniści

To wystawa pokonkursowa międzynarodowyego konkursu malarskiego MODESSQEM, która miałą miejsce w galerii Skwer, Warszawa, 2013.
 
Artyści: Andrejkow Arkadiusz, Balunova Katarina, Bażowska Natalia, Bożek Grzegorz, Chlebek Monika, Kmita Piotr, Kokosiński Bartosz, Korzeniowski  Piotr, Kowalska Berenika, Kus Agata, Leahy Paraic, Łączny Jakub, Matyszewski Paweł, Mikas Anita, Nadolle Marta, Patelczyk Łukasz, Sin Oliver, Swacha Seweryn, Ślęczka Sebastian, Tomasik Marta, Trojanowski Artur, Walker Jane.
 
Kuratorka: Izabela Ewa Ołdak
 
Organizatorem konkursu jest Modessqe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezes: Grzegorz Lewkowicz

Wyboru prac dokonywało jury w składzie:

Dominik Lejman, Grzegorz Sztwiertnia, Anita Rosato, Monika Szewczyk, Piotr Płoszajski, Wojciech Orliński, Grzegorz Lewkowicz.
 
„To szansa dla wielu młodych ludzi, którzy mają talent o sztuki, a nie do promowania siebie. Boją się zanieść swoje prace do galerii, a te z kolei często są bardziej skupione na promowaniu „swoich” artystów niż na szukaniu nowych. Świat sztuki bywa szalenie hermetyczny, dlatego dobrze, gdy pojawia się coś, co go otwiera. W temacie „Perfekcjoniści” podoba mi się to, że jestem jego współautorem (śmiech). A poważnie, perfekcjonizm w malarstwie jest o tyle ciekawy, że malarstwo jest medium z natury nieperfekcyjnym” – mówi Dominik Lejman, artysta, wykładowca i przewodniczący jury.
 
„Społeczeństwu – chcemy ułatwić rozumienie sztuki współczesnej, poprzez układanie tego, co rozproszone, w spójne narracje i wyjście poza hermetyczny język świata sztuki.
Inwestującym w sztukę – pragniemy zagwarantować większą pewność podczas zakupu, dzięki niezależnej rekomendacji młodych dzieł przez grono autorytetów z różnych branż.
Artystom – chcemy dać możliwość połączenia sił w ramach kolekcji niezwykle atrakcyjnych dla rynku w Polsce i za granicą.
Autorytetom z dziedzin sztuki i nauk humanistycznych – chcemy dać możliwość dialogu na neutralnym gruncie i tworzenia kolekcji, będących znakami czasu.
Polsce – chcemy stworzyć nowe miejsca pracy dla artystów i osób związanych ze sztuką oraz nowy produkt, mający wartość finansową
i ideową”- Zespół Modessque
 
Zdjęcia: Bartek Zygmunt Siegmunt