Roczny Kurs Szamański

Roczny kurs szamański – Medycyna Bębna

Rusza trzecia już edycja rocznego kursu podstawowej wiedzy i praktyk szamańskich. Tym razem będzie ona poświęcona w dużej mierze pracy z bębnem– jako podstawowym narzędziem szamańskiego uzdrawiania, służącym do zmiany naszej świadomości i przenoszenia jej do światów duchowych. 

Kurs jest podzielony jest na 4 moduły, które odpowiadają czterem porom roku, dzięki czemu możemy głębiej wejść w naturalny cykl natury, zapoznać się z tymi jakościami, właściwościami i energią. Nie ma bowiem szamanizmu bez głębokiego kontaktu z przyrodą, respektowaniem praw i cykli Natury oraz głębokiego szacunku wobec wszystkiego co żyje, zarówno widzialne jak i niewidzialne. 

Szamanizm to praca z duchami przyrody i duchami krain szamańskich świata dolnego, środkowego i górnego. To budowanie relacji i utrzymywanie harmonii pomiędzy tymi światami. To przede wszystkim praktyka, osobiste doświadczenie i osobisty kontakt z przestrzenią sacrum.

Każdy moduł będzie zakończony trzydniowym zlotem i wspólną pracą w grupie. Są więc cztery spotkania na żywo (obowiązkowe), spotkania indywidualne (na żywo lub online) praca w kręgach (na żywo i online) oraz ponad dwadzieścia zadań do pracy osobistej na dany sezon.
Ważnym elementem przyjęcia na kurs będzie początkowa aplikacja, która pokaże na jakim etapie swojej drogi i samopoznania jesteś.

Serdecznie zapraszam do wspólnej rocznej podróży, gdzie podzielę się z Wami swoją wiedzą i technikami które stosuję.
Jestem na szamańskiej ścieżce od trzynastu lat. Przez ten czas przeszłam wiele inicjacji, duchowych i mistycznych podróży, ceremonii, rytuałów, technik i warsztatów.
Na swojej ścieżce spotkałam wielu nauczycieli i pomocników, którzy przekazywali mi swoją wiedzę.

Obecnie moimi mistrzami w zakresie szamanizmu są: Eva Ruprechtsberger, która uczy mnie już trzeci rok, przekazując techniki i nauki jakie sama otrzymała od wielu nauczycieli ludności rdzennych (zwłaszcza Lakota) oraz Sandy Ingerman, która przez wiele lat była jej nauczycielką.

Drugą ważną postacią w mojej edukacji jest dr. Walery Topojew, chakaski szaman, który przekazuje tradycyjną wiedzę z zakresu szamanizmu syberyjskiego, który jest niezwykle bliski mojemu sercu, gdyż moja przygoda z szamanizmem zaczęła się od inicjacji na wyspie Olchon- mistycznej wyspie położonej na jeziorze Bajkał.

Fuzje tych nauk, a także mojego wieloletniego doświadczenia i przekazywanych informacji ze świata duchowego od swoich przewodników, podsumuje i przekaże w tej edycji kursu. Wiedza ta będzie obejmować:

 • pracę z cyklem Natury i Kołem Życia
 • pracę z Żywiołami i duchami siedmiu świętych kierunków
 • pracę z bębnem, grzechotką oraz innymi narzędziami i rekwizytami
 • podróże do trzech światów
 • pracę ze Zwierzętami i Roślinami Mocy, sprzymierzeńcami i przodkami
 • Pieśń, Taniec, Symbol, Imię Mocy
 • Dary Duszy
 • Medycynę Kręgu
 • Medicine Walk, Predestination Walk, Vision Quest
 • tworzenie ceremonii i celebracji świąt
 • pracę z intencją
 • pracę z archetypami

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zostać praktykami szamanizmu, które nie boją się zaglądać w głąb siebie, pracować ze swoimi nawykami, słabościami, cieniem, a także żywiołami, duchami przyrody, przodkami i istotami światów duchowych. Którzy mają świadomość, iż jest to praca roczna z wieloma zadaniami, wyzwaniami i inicjacjami. Tym samym zaznaczam, że nie jest to kurs na bycie szamanem, gdyż o tym decydują między innymi: istoty duchowe, pochodzenie, wspólnota oraz owoce szamańskiej pracy.
Natomiast dzięki poznanym podstawowym narzędziom i technikom uzyskamy lepszy wgląd w samych siebie, nawiążemy głębsze połączenie z cyklem natury, z tym co widzialne i niewidzialne, z tym co nas wspiera i prowadzi. A nawiązując takie relacje zrozumiemy, że wszystko jest ze sobą połączone, a my sami stanowimy nierozerwalną część Koła Życia, Śmierci i Odrodzenia.

Przejście rocznego kursu daje nam możliwość weryfikacji naszych postępów, obserwacji samego siebie na danym etapie tej podróży oraz wpływu jaki ma na nas przyroda, ruch Słońca i Księżyca.
Dzięki zdobytej wiedzy będziemy mogli poruszać się bardziej świadomie na ścieżce naszego życia, trzymać przestrzeń Kręgu i ceremonii, pomagając sobie i innym.

Tok nauczania obejmuje zarówno pracę osobistą, pracę ze mną i pracę w grupie. Każdy dostaje materiały, zadania i zestaw lektur, z którymi będzie się mógł zapoznać. W każdym kwartale mamy jedno lub dwa spotkania indywidualne. Natomiast w grupie spotkamy się poprzez platformę Zoom rozpoczynając każdy sezon, oraz podczas weekendowych spotkań na żywo, by razem zasiąść w Kręgu, pracować w parach, omawiać powierzone zadania, oraz odbywać wspólne szamańskie podróże i tworzyć przestrzeń ceremonii. Takie spotkania odbywają się 4 razy w roku, zawsze w ostatnim miesiącu kończącym daną porę roku. Termin ustalamy wspólnie tak, by każdy był obecny!
Dodatkowo utrzymujemy kontakt na bieżąco poprzez zamkniętą grupę na FB, gdzie będę także udostępniać pomocnicze materiały i filmiki.

🔸 I Moduł- Wiosna, Narodziny, Wschód, Żywioł Powietrza.

Zaczynamy od pracy z narodzinami, Wiosną, nowym początkiem. Na tym etapie poznajemy się w utworzonej grupie uczestników, ustanawiamy swoją intencję, cele i priorytety.

Pracujemy z Wewnętrznym Dzieckiem, dzieciństwem, umysłem, ochroną. Poznajemy pierwsze narzędzia jak bęben, grzechotka i odbywamy podróże szamańskie do Dolnego Świata, by odnaleźć swoje Zwierzęta Mocy, oraz duchowego przewodnika, który będzie nas wspierać podczas całego procesu nauczania. Poznany ducha Wschodu i Żywioł Powietrza oraz techniki pracy z umysłem i oddechem. W cyklu lunarnym będziemy pracować z energią Księżyca rosnącego i archetypem Dziewicy.

🔸 II Moduł- Lato, Dojrzewanie, Południe, Żywioł Ognia.

Kolejne 3 miesiące zaczynając od przesilenia letniego przeznaczamy na zagadnienia związane z dojrzewaniem, inicjacją w dorosłość i seksualność oraz pełny potencjał, siła, odwaga, witalność, pasja, kreatywność i działanie. Poznajemy bliżej żywioł Ognia i rytuały z nim związane. Przywołujemy i poznajemy ducha Południa. W cyklu lunarnym będziemy pracować z energią Księżyca w pełni i archetypem Kreatorki/ Matki.

🔸 III Moduł – Jesień, Schyłek, Zachód, Żywioł Wody.

Tą część roku poświęcamy na podróż w głąb siebie, na refleksje, emocje, uczucia relacje. Nauczymy się wchodzenia do własnego wnętrza, wyrażania swoich potrzeb, radzenia sobie z trudnymi emocjami i takimi tematami jak: przemijanie, starzenie się, umieranie i śmierć. Wchodzimy w głębię żywiołu Wody i ducha Zachodu. W cyklu lunarnym będziemy pracować z energią Księżyca malejącego i i archetypem Dzikiej Kobiety.

🔸 IV Moduł- Zima, Odrodzenie, Północ, Żywioł Ziemi.

Na tym etapie domykamy już nasze procesy poprzez pracę z rodem, tworząc swoją Spiralną lalkę rodową. Rozważamy kwestie Wiary, Duszy, Boga, Odrodzenia i połączenia ze Źródłem. Wchodzimy w czas ciszy, pustki, medytacji i modlitwy. To jest czas na podsumowanie i zweryfikowanie swojej wiedzy oraz płynącej z niej mądrości wspomaganej duchem Północy i żywiołem Ziemi. W cyklu lunarnym będziemy pracować z energią nowiu i archetypem Wiedźmy. 

Naszą podróż przez cztery pory roku kończymy na ostatnim spotkaniu, którego kulminacją jest Ceremonia Szałasu Potu.

Benefity:
Głębsze poznanie siebie
Odkrycie źródła swojej mocy
Poznanie darów i celu duszy
Ustanowienie osobistych celów i priorytetów
Życie podług najwyższych wartości
Umiejętność odbywania szamańskich podróży
Opanowanie podstawowych narzędzi szamańskich (bęben, Koło Życia, Zwierzęta Mocy)
Znajomość archetypów
Większy kontakt z Naturą oraz światem istot duchowych i przodków
Znajomość praw i cykli natury i ich wpływu na nasze życie
Praca z żywiołami i duchami kierunków kardynalnych
Znajomość faz księżyca i cyklu menstruacyjnego
Umiejętność modlenia się i słania intencji
Umiejętność trzymania Kręgu, prowadzenia ceremonii i rytuałów
Umiejętność pracy w grupie
Poczucie wspólnoty
Wzrost empatii i umiejętności niesienia pomocy innym
Nowe znajomości

Cena za całość 6400zł
kwartalna 4x 1700zł 
miesięczna 12x 600zł

Do ceny dojdzie cena pobytu na naszych czterech trzydniowych zjazdach, w zależności od tego ile nas będzie dobierzemy odpowiednie miejsce.

Kontakt i aplikacja:
izabela.oldak@gmail.com

Deadline
Na wasze aplikacje czekam do północy, 05 marca 2023.

Kurs zaczyna się od równonocy wiosennej 20 marca 2023.

Sprawdź relacje i opinie uczestników z poprzednich edycji:

I Edycja 

II Edycja