Szałas Potu

Od 2005 redularnie uczestniczę oraz powadzę Ceremonie Szałasu Potu. Jest to zwykle punkt kulminacyjny obchodów przesileń i równonocy, a także pełni i nowiów Księżyca. Najbliższa ceremonia planowana jest na przesilenie letnie 20-21 czerwca 2020. W razie pytań proszę o kontakt.

Ceremonia Szałasu Potu to jedna z najbardziej popularnych praktyk w Ameryce Północnej i Południowej. To ceremonia oczyszczenia i odrodzenia, powrotu do łona Matki Ziemi, połączenia z przodkami i poczucia wspólnoty. Podczas pobytu w szałasie oczyszczamy ciało fizyczne z toksyn, umysł z negatywnych myśli i schematów, a serce z doskwierających emocji i uczuć. 

Symbolicznie powracamy do początku stworzenia, by będąc świadkami pierwotnych sił kreacji odnowić własną relację z życiem. 
Górna półkula szałasu reprezentuje sklepienie niebieskie, siedzibę Bogów. Przestrzeń środkowa, gdzie siedzimy to łono Matki Ziemi, przestrzeń naszego świata. Część dolna niewidoczna, wraz z wgłębieniem na kamienie symbolizuje świat podziemny- miejsce naszych przodków. Rozgrzane kamienie, które są wnoszone do wgłębienia na środku szałasu przez Ogniomistrza symbolizują naszych przodków oraz reprezentują zapładniającą siłę Ognia. Całość jest zatem odzwierciedleniem trójpodziału świata wg szamańskich pierwotnych kultur.

Podczas trwania ceremonii, przed nią i potem, należy zwracać uwagę na wszelkie znaki w otoczeniu i w przyrodzie. Mogą to być nieoczekiwane zmiany atmosferyczne, pojawianie się zwierząt, a także wszelkie informacje, komunikaty czy wiadomości z zewnątrz.  Wszystkie te znaki, mogą stanowić odpowiedzi na nasze intencje oraz na wszelkie sprawy, z którymi się borykamy. Mogą także uwypuklać nasz stan psychiczny i kondycję całej grupy.

Więcej o tej ceremonii w artykule: Ceremonia Szałasu Potu

Jeśli chcesz bym poprowadziła podobne warsztaty w Twojej placówce, napisz.