Zwierzęta Mocy

Praktyka pracy ze zwierzętami mocy i totemami jest najbardziej znana wśród rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Indianie różnych plemion zintegrowani z Matką Naturą; czujący się z nią spokrewnieni; postrzegają świat duchowo i mistycznie, wierząc w ożywioną naturę wszechrzeczy. Nie mniej jednak owy zwyczaj znany jest w każdej kulturze plemiennej.

Poprzez odpowiednie zdolności, rytuały i obrzędy, mogą wpłynąć na siły przyrody lub nimi zawładnąć i użyć do własnych celów. Jedną z tych praktyk jest praca ze Zwierzętami Mocy, które nadawano dziecku zaraz po urodzeniu, jako osobistego opiekuna oraz kolejne, jako totem – godło rodziny lub klanu, który uznawany był za protoplastę i opiekuna rodu. Charakterystyczne cechy i umiejętności oraz przystosowanie do warunków życia różnych stworzeń były dla nich bezcennym źródłem informacji, nauki tego, jak sprawnie radzić sobie w wielu skomplikowanych sytuacjach. Podziwiano zarówno siłę, spryt, szybkość, jak i rozwagę, delikatność czy łagodność. Charakterystyczne cechy danego zwierzęcia przyjmowano i utożsamiano się z nim, tym samym przejmując ich działanie i moc. Owe Zwierzęta nie tylko wprowadzały wy tajniki przyrody były także wsparciem w świecie duchów i przodków.

Dla mnie, po integracji, owo zwierzę staje się także częścią mojej własnej psychiki, stanowiąc emanację mądrości danego gatunku. Działając jak archetyp, po to by mnie wspomóc w danym momencie życia. Archetyp nie pochodzi z indywidualnego doświadczenia, gdyż jest wspólny wszystkim ludziom. To psychiczny wzorzec reagowania i postrzegania świata. Archetypy wchodzą w skład nieświadomości zbiorowej i nie są bezpośrednio dostępne świadomości; sterują zachowaniem i postrzeganiem człowieka, zgodnie z prawidłowościami wspólnymi całej ludzkości, niezależnie od miejsca i czasu. Przejawiają się min. w symbolicznych obrazach i motywach, powtarzających się w mitach, wierzeniach, snach oraz sztuce różnych epok i kultur.

Pracuję ze Zwierzętami Mocy od 2012 roku. Przez ten czas udało mi się skrystalizować i usystematyzować zasady naszej komunikacji i obrzędów. By sprowadzić swoje zwierzę wprowadzam siebie lub uczestników warsztatów w lekki trans przy pomocy bębna obręczowego/ szamańskiego i udajemy się do świata podziemnego. Będąc tam przywołujemy swoje zwierzę, wyrażając intencję. Jeśli zobaczymy dane zwierze 4 razy, lub gdy będzie przy nas gdy trzykrotnie wypowiemy swoją intencję przywołania, to integrujemy się z tym zwierzęciem i wracamy na powierzchnię do stanu jawy. Każdorazowe wejście do świata podziemnego, do krain szamańskich jest wejściem na obcy teren. Dlatego zachowujemy się tam niezwykle ostrożnie i rozważnie. 

Zdarza się także, że duch zwierzęcia wchodzi w nas już w średnim świecie (ziemskim, podczas snu lub jawy).

Bez względu na to czy idziemy po swoje Zwierzę Mocy czy ono samo nas odnajduje, jeśli chcemy z nim pracować, to zobowiązujemy się o nie dbać! Oznacza to ofiarowanie swojemu zwierzęciu picia i jedzenia. Możemy w jego intencji zapalić świece, czy też kadziło, ustawić jego wizerunek w swoim domu itp. Jest to szalenie ważne, gdyż dzięki temu nawiązujemy  i pogłębiamy z nim nasza relację, ofiarujemy coś od siebie i w zamian za to możemy oczekiwać pomocy z jego strony.  Ważne są także obrzędy, ucztowanie, narady, medytacje, gdzie rozmawiamy ze zwierzęciem, dajemy mu rozmaite zadania, wcielamy się w nie, pobieramy nauki. To dopiero jest pracą ze Zwierzęciem Mocy, nie zaś samo jego przywołanie.

Pamiętajmy też, że jeśli posługa tego zwierzęcia została już skończona, lub ono samo postanowiło od nas odejść i nie pojawia się w naszych wizjach, pamiętajmy, by odbyć podróż do podziemi i odprowadź je z powrotem.  Nie potrzebujemy w naszym świecie więcej błąkających się bytów, które potem żerują na energii żywych. To naprawde istotne, a często zapominane działanie.

Jeśli pragniesz poznać swoje Zwierzę Mocy i pracować z nim, możesz zgłosić się do mnie na indywidualną sesję.