Zwierzęta Mocy

Jeśli pragniesz poznać swoje Zwierzę Mocy, zgłoś się na indywidualną sesję, gdzie podczas podróży przy bębnie udasz się po swoje Zwierzę. 

Praktyka pracy ze zwierzętami mocy i totemami jest najbardziej znana wśród rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Indianie różnych plemion zintegrowani z Matką Naturą; czujący się z nią spokrewnieni; postrzegają świat duchowo i mistycznie, wierząc w ożywioną naturę wszechrzeczy. Nie mniej jednak owy zwyczaj znany jest w każdej kulturze plemiennej.

Poprzez odpowiednie zdolności, rytuały i obrzędy, mogą wpłynąć na siły przyrody lub nimi zawładnąć i użyć do własnych celów. Jedną z tych praktyk jest praca ze Zwierzętami Mocy, które nadawano dziecku zaraz po urodzeniu, jako osobistego opiekuna oraz kolejne, jako totem – godło rodziny lub klanu, który uznawany był za protoplastę i opiekuna rodu. Charakterystyczne cechy i umiejętności oraz przystosowanie do warunków życia różnych stworzeń były dla nich bezcennym źródłem informacji, nauki tego, jak sprawnie radzić sobie w wielu skomplikowanych sytuacjach. Podziwiano zarówno siłę, spryt, szybkość, jak i rozwagę, delikatność czy łagodność. Charakterystyczne cechy danego zwierzęcia przyjmowano i utożsamiano się z nim, tym samym przejmując ich działanie i moc. Owe Zwierzęta nie tylko wprowadzały wy tajniki przyrody były także wsparciem w świecie duchów i przodków.

Dla mnie, po integracji, owo zwierzę staje się częścią mojej własnej psychiki, stanowiąc emanację mądrości danego gatunku. Działając jak archetyp, po to by mnie wspomóc w danym momencie życia. Archetyp nie pochodzi z indywidualnego doświadczenia, gdyż jest wspólny wszystkim ludziom. To psychiczny wzorzec reagowania i postrzegania świata. Archetypy wchodzą w skład nieświadomości zbiorowej i nie są bezpośrednio dostępne świadomości; sterują zachowaniem i postrzeganiem
człowieka, zgodnie z prawidłowościami wspólnymi całej ludzkości, niezależnie od miejsca i czasu. Przejawiają się min. w symbolicznych obrazach i motywach, powtarzających się w mitach, wierzeniach, snach oraz sztuce różnych epok i kultur.

Pracuję ze Zwierzętami Mocy od kilku lat. Przez ten czas udało mi się skrystalizować i usystematyzować zasady naszej komunikacji i obrzędów. By znaleźć swoje zwierzę wprowadzam siebie lub uczestników warsztatów w lekki trans przy pomocy bębna obręczowego/ szamańskiego i udajemy się do świata podziemnego. Będąc tam przywołujemy swoje zwierzę, wyrażając intencję. Jeśli zobaczymy dane zwierze 4 razy, lub gdy będzie przy nas gdy trzykrotnie wypowiemy swoją intencję przywołania, to integrujemy się z tym zwierzęciem i wracamy na powierzchnie do stanu jawy.

Każdorazowe wejście do świata podziemnego, do krain szamańskich jest wejściem na obcy teren. Dlatego zachowujemy się tam niezwykle ostrożnie i rozważnie. 

Jeśli idziemy tam po swoje Zwierzę Mocy, odnajdujemy je a ono wraca z nami do naszego świata, by nas wspierać, to zobowiązujemy się o nie dbać. 
Ale jeśli posługa tego zwierzęcia została już skończona, lub ono samo postanowiło od nas odejść i nie pojawia się w naszych wizjach, pamiętajmy, by odbyć podróż do podziemi i odprowadź je z powrotem.