Roczny Kurs Szamański

Roczny kurs podstawowych praktyk szamańskich jest podzielony jest na 4 moduły: Wiosna- Lato- Jesień- Zima. W każdym kwartale pracujemy z tematami, które odpowiadają danej porze roku, poznając takie narzędzia jak:

 • praca z cyklem Natury i Kołem Życia
 • praca z Żywiołami i siłami kierunków świata
 • praca z bębnem, grzechotką i innymi narzędziami
 • podróże do trzech światów
 • praca ze Zwierzętami Mocy i sprzymierzeńcami
 • Pieśń i Taniec Mocy
 • Roślina Mocy
 • Symbol Mocy
 • Imię Mocy
 • praca z intencją
 • praca z archetypami
 • Medycyna Kręgu
 • Medicine Walk, Vision Quest
 • święta, ceremonie i rytuały
Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zostać praktykami szamanizmu. Tym samym zaznaczam, że nie jest to kurs na bycie szamanem, gdyż o tym decydują między innymi: istoty duchowe, pochodzenie, wspólnota oraz owoce szamańskiej pracy. 
Natomiast dzięki poznanym podstawowym narzędziom i technikom uzyskamy lepszy wgląd w samych siebie, nawiążemy głębsze połączenie z cyklami natury, z tym co widzialne i niewidzialne, z tym co nas wspiera i prowadzi. A nawiązując takie relacje zrozumiemy, że wszystko jest ze sobą połączone, a my sami stanowimy nierozerwalną część Koła Życia, Śmierci i Odrodzenia. 
Przejście rocznego kursu daje nam możliwość weryfikacji naszych postępów, obserwacji samego siebie na danym etapie tej podróży oraz wpływu jaki ma na nas przyroda, ruch Słońca i Księżyca. 
Dzięki zdobytej wiedzy będziemy mogli poruszać się bardziej świadomie na ścieżce naszego życia, trzymać przestrzeń Kręgu i ceremonii, pomagając sobie i innym. 
 
Tok nauczania obejmuje zarówno pracę osobistą jak i w grupie. Każdy dostaje materiały, zadania i zestaw lektur, z którymi będzie się mógł zapoznać. Natomiast w grupie spotkamy się poprzez platformę Zoom rozpoczynając każdy sezon, oraz podczas weekendowych spotkań na żywo, by razem zasiąść w Kręgu, pracować w parach, omawiać powierzone zadania, oraz odbywać wspólne szamańskie podróże i tworzyć przestrzeń ceremonii. Takie spotkania odbywają się 4 razy w roku, zawsze w ostatnim miesiącu kończącym daną porę roku. Termin ustalamy wspólnie tak, by każdy był obecny!
Dodatkowo utrzymujemy kontakt na bieżąco poprzez  zamkniętą grupę na FB.
 

● 1 Moduł

Wiosna– Narodziny, Wschód i Żywioł Powietrza.

Zaczynamy od pracy z narodzinami, Wiosną, nowym początkiem. Na tym etapie poznajemy się w utworzonej grupie uczestników, ustanawiamy swoją intencję, cele i priorytety. 

Pracujemy z Wewnętrznym Dzieckiem, dzieciństwem, umysłem, ochroną. Poznajemy pierwsze narzędzia jak bęben, grzechotka i odbywamy podróże szamańskie do Dolnego Świata, by odnaleźć swoje Zwierzęta Mocy, oraz duchowego przewodnika, który będzie nas wspierać podczas całego procesu nauczania. Wejdziemy głębiej w Siłę Wschodu i Żywioł Powietrza oraz pracę z oddechem. W cyklu lunarnym będziemy pracować z energią Księżyca rosnącego i archetypem Dziewicy.

● 2 Moduł

Lato- Dojrzewanie, Południe, Żywioł Ognia.

Kolejne 3 miesiące zaczynając od przesilenia letniego przeznaczamy na zagadnienia związane z dojrzewaniem, inicjacją w dorosłość i seksualność oraz pełny potencjał, siła, odwaga, witalność, pasja, kreatywność i działanie. Poznajemy bliżej żywioł Ognia i rytuały z nim związane. Przywołujemy i poznajemy siłę Południa.  W cyklu lunarnym będziemy pracować z energią Księżyca w pełni i archetypem Kreatorki/ Matki.

●  3 Moduł

Jesień- Schyłek, Zachód, Żywioł Wody.

Tą część roku poświęcamy na podróż w głąb siebie, na refleksje, emocje, uczucia relacje. Nauczymy się wchodzenia do własnego wnętrza, wyrażania swoich potrzeb, radzenia sobie z trudnymi emocjami i takimi tematami jak: przemijanie, starzenie się, umieranie i śmierć. Wchodzimy w głębię żywiołu Wody i siły Zachodu.  W cyklu lunarnym będziemy pracować z energią Księżyca malejącego i i archetypem Dzikiej Kobiety.

●  4 Moduł

Zima- Odrodzenie, Północ, Żywioł Ziemi.

Na tym etapie domykamy już nasze procesy poprzez pracę z rodem, tworząc swoją rodową motankę. Rozważamy kwestie Wiary, Duszy, Boga, Odrodzenia i połączenia ze Źródłem. Wchodzimy w czas ciszy, pustki, medytacji i modlitwy.  To jest czas na podsumowanie i zweryfikowanie swojej wiedzy oraz płynącej z niej mądrości wspomaganej siłą Północy i żywiołem Ziemi. W cyklu lunarnym będziemy pracować z energią nowiu i archetypem Wiedźmy/ Staruchy.

Naszą podróż przez cztery pory roku zakończymy na ostatnim spotkaniu, którego kulminacją będzie  Ceremonia Szałasu Potu,  jako przepiękna integracja naszych doświadczeń i powtórka całości materiału. To spotkanie planowane jest na marzec 2022 roku w Zajęczym Jarze w Hażlachu koło Cieszyna.

Benefity:

 • Głębsze poznanie siebie
 • Odkrycie źródła swojej mocy
 • Ustanowienie osobistych celów i priorytetów 
 • Życie podług najwyższych wartości
 • Umiejętność odbywania szamańskich podróży 
 • Opanowanie podstawowych narzędzi szamańskich (bęben, Koło Życia, Zwierzęta Mocy)
 • Znajomość archetypów
 • Większy kontakt z Naturą oraz światem istot duchowych i przodków 
 • Znajomość cykli natury i ich wpływu na nasze życie
 • Praca z żywiołami i siłami kierunków kardynalnych
 • Znajomość faz księżyca i cyklu menstruacyjnego
 • Umiejętność modlenia się 
 • Nowe znajomości
 • Umiejętność pracy w grupie 
 • Poczucie wspólnoty
 • Wzrost empatii i umiejętności niesienia pomocy innym 
 • Umiejętność trzymania Kręgu, prowadzenia ceremonii i rytuałów

Trzecia edycja planowana jest na marzec 2023.

Poprzednia edycja 2019/2020