Szałas Potu

Moja przygoda z Szałasem potu zaczęła się w 2014 roku, kiedy po raz pierwszy wzięłam udział w tym rytuale. Od tamtej pory ta praktyka na dobre zagościła w moim życiu stając się punktem kulminacyjnym obchodów przesileń i równonocy, a czasem także celebracji pełni Księżyca. 

Najbliższa ceremonia planowana jest na Przesilenie Zimowe.

W razie pytań proszę o kontakt.

Ceremonia Szałasu Potu to jedna z najbardziej popularnych praktyk w Ameryce Północnej (Inipi) i Południowej (Temazcal). To ceremonia oczyszczenia i odrodzenia, powrotu do łona Matki Ziemi, połączenia z przodkami i poczucia wspólnoty. Podczas pobytu w szałasie oczyszczamy ciało fizyczne z toksyn, umysł z negatywnych myśli i schematów, a serce z doskwierających emocji i uczuć. 

Symbolicznie powracamy do początku stworzenia, by będąc świadkami pierwotnych sił kreacji odnowić własną relację z życiem. 
Górna półkula szałasu reprezentuje sklepienie niebieskie, siedzibę Bogów. Przestrzeń środkowa, gdzie siedzimy to łono Matki Ziemi, przestrzeń naszego świata. Część dolna niewidoczna, wraz z wgłębieniem na kamienie symbolizuje świat podziemny. Rozgrzane kamienie, które są wnoszone do wgłębienia na środku szałasu przez Ogniomistrza symbolizują naszych przodków oraz reprezentują zapładniającą siłę Ognia. Całość jest zatem odzwierciedleniem trójpodziału świata wg szamańskich pierwotnych kultur oraz miejscem pierwotnych sił kreacji, stwarzających Wszechświat.

Podczas trwania ceremonii, przed nią i potem, należy zwracać uwagę na wszelkie znaki w otoczeniu i w przyrodzie. Mogą to być nieoczekiwane zmiany atmosferyczne, pojawianie się zwierząt, a także wszelkie informacje, komunikaty czy wiadomości z zewnątrz.  Wszystkie te znaki, mogą stanowić odpowiedzi na nasze intencje oraz na wszelkie sprawy, z którymi się borykamy. Mogą także uwypuklać nasz stan psychiczny i kondycję całej grupy.

Więcej o tej ceremonii w artykule: Ceremonia Szałasu Potu

Aktualne wydarzenia znajdziesz tutaj. Jeśli chcesz bym poprowadziła podobne warsztaty w Twojej placówce, napisz.