We are all related -mural

Mural w parku Słowackiego jest już gotowy 😃
 
Zatytułowałam go We are all related– jest to słynna maksyma mówiąca o tym, że wszyscy jesteśmy spokrewnieni, współzależni i połączeni siecią Życia. Jesteśmy jednością i pochodzimy z jednego, boskiego Źródła.
 
Każdy z nas ma swoją przeszłość, swoje korzenie, rodzinę, ród, plemię, społeczność.
Korzenie są przedłużeniem drzewa, pięknego Kasztanowca, który rośnie na skarpie nad murkiem. Dla mnie jest to symboliczne Drzewo Życia, łączące swoimi gałęziami (antenami) z tym, co ponad nami, ze światem niematerialnym, metafizycznym i boskim. Natomiast korzenie łączą nas z tym co ziemskie, materialne, karmiczne czy rodowe.
 
Drzewo Życia to axis mundi, oś łącząca duchowe wymiary. Z perspektywy szamańskiej, poprzez Drzewo Życia wstępujemy bądź zstępujemy w owe przestrzenie.
Korzenie to dziedzictwo, spuścizna, zasoby, do których każdy z nas ma dostęp. To nasze skarby, talenty, umiejętności i potencjały, przekazywane z pokolenia na pokolenie. To również trudności z którymi borykali się nasi przodkowie.
 
Kiedy zaczynamy widzieć pod powierzchnią system korzenny, odkrywamy w nim nie tylko przewody pokarmowe, ale także informacyjne i wspierające pozostałe drzewa.
 
Praca nad tym muralem była wielowymiarowa. Z jednej strony znowu stałam się częścią przestrzeni publicznej, wchodziłam w interakcje z przechodzącymi ludźmi, bawiącymi się dziećmi i znajomymi, którzy odwiedzili mnie w tym czasie, z drugiej miałam wewnętrzne przeżycia i refleksje.
 
Sztuka to nie tylko walory estetyczne, to przede wszystkim nieustanne źródło inspiracji. Już podczas malowania zauważyliśmy małą dziewczynkę która wzięła kredę i zaczęła rysować swoje wzory na przeciwległym murku.
 
Wspaniałym wydarzeniem był także spontaniczny jamming, a muzyka połączona ze sztuką przyciągnęła jeszcze więcej ludzi.
 
Sztuka łączy, sztuka karmi, sztuka wyrywa nas z szarej rzeczywistości, prowokuje do myślenia, kontemplacji, zatrzymania się.
 
Jestem ogromnie wdzięczna Bielskiemu Centrum Kultury za to zlecenie i Agacie Smalcerz, dyrektor Bielskiej Galerii BWA za polecenie mnie.
 
Niechaj ten mural cieszy wiele oczu.