Symbolizm

Sztuka dominuje i determinuje moje życie, pozwala mi odkrywać i zagłębiać się w nieznane dotąd tematy, wyrażać swoje emocje, opinie i obserwacje. W moich projektach łączę rzemiosło z konceptualizmem i duchowością. Wizualnie tworzę własną stylistykę zbudowaną z piętrzących się form linearnych wzorów, często o znaczeniu symbolicznym czy magicznym. Inspiruję się folklorem, mitami, snami, archetypami i symbolami, które przetworzone przez kulturę, kontekst i moją interpretację nabierają innego znaczenia. Taki dialog z przeszłością pozwala dawnym ideą na ponowne odnalezienie miejsca w teraźniejszości. Jest to forma poszukiwania własnych korzeni budujących moją tożsamość artystyczną, opierając się o uniwersalne wartości kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie” – Izabela Ewa Ołdak.

„Prace artystki swoją złożoną symboliką, znaczeniami odwołującymi się do najgłębszych, nieprzeniknionych myśli ulokowanych w ludzkiej psychice, wskazują na ich niezwykle kontemplacyjny charakter. Ich odczytywanie i analizowanie, oprócz skłonienia do refleksji nad własną egzystencją, może również poddać w wątpliwość jedyne racjonalne życie ludzkie, które od swoich prapoczątków wypełnione jest wierzeniami magicznymi i symbolami o tajemniczej, niewiadomego pochodzenia sile” – Justyna Łabądź, kuratorka i historyczka sztuki.

Obrazy z tej serii można kupić w galerii Artmajeur.

Prawdy Objawione  

Tworzenie tego cyklu rozpoczęłam podczas pobytu na rezydencji artystycznej w Indiach w 2013 roku. Wiele użytych w obrazach symboli odnosi się właśnie do kultury i religii Hinduizmu. Przez kolejne lata cykl ewoluował, aż do form znanych ze Świętej Geometrii.

WAŻNE
© Obrazy są objęte prawami autorskimi, ich kopiowanie i powielanie bez zgody autora jest zabronione.