Evoking Spirits

Czyli Przyzywanie duchów, performance zrealizowany na początek nowego roku, by zyskać przychylność świata duchowego i jego istot. Węgierska -Górka, 2015.