Wspomnienie

Praca została wykonana z czerwonego pigmentu zmieszanego z solą, podczas rezydencji artystycznej w Stichting id 11 w Delft. Holandia, 2009.