Dla dorosłych

Sztuka warsztatowa rozwinęła swoją formę w arterapię, wzbogacając się o zagadnienia psychologiczne. Ta forma terapii jest spontanicznym procesem tworzenia i nie wymaga od osób w niej uczestniczących doświadczenia lub wytrenowanych zdolności artystycznych. 

Cele, które można dzięki temu osiągnąć to: odzyskanie równowagi psychicznej, rozładowanie frustracji, depresji, stresów i napięć.

Taka forma auto-ekspresji wzbogaca wewnętrzne życie człowieka, kształci intelekt i pogłębia emocjonalną treść życia. To także nauka nowych umiejętności i talentów oraz wzmocnienia wyobraźni i kreatywności, a zastosowanie tej metody zwłaszcza u osób starszych powoduje również utrzymanie bądź podniesienie ich poziomu fizycznego, stanu umysłowego i emocjonalnego. 

Warsztaty, które idealnie pasują do tej grupy wiekowej, to tworzenie Mandali Życia, wycinanki, tworzenie swojej mapy marzeń, a także masek i kostiumów. 

Jeśli chcesz bym poprowadziła podobne warsztaty w Twojej placówce, napisz.