Realm of the Gods

Królestwo Bogów, instalacja  site specific zrobiona z papieru. Praca powstała podczas rezydencji artystycznej w Stichting id11 w Delft. Holandia, 2010.