O Bogu

Bóg to istota nadprzyrodzona, która jest bohaterem wszystkich religii, mitologii i wierzeń. Jawi się on jako mądrość, miłość i prawda.
Studiując pisma, dowiadujemy się, że Bóg jest wszechrzeczą i przejawia się we wszystkim. Jest wieczny i nieskończony. To z niego bierze źródło wszystko w tym Wszechświecie.
Bóg kontaktuje się z nami nieustannie poprzez dzieło swojego stworzenia, a także poprzez głos naszej duszy. To w niej zawiera się kropla Boga, którą obdarzone jest całe ziemskie istnienie.
Jeśli chcemy być Jednością z Bogiem to automatycznie stajemy się jednością z całym istnieniem, z całym continuum Życia.
Jednością możemy się stać się poprzez świadome obcowanie z Bogiem, modlitwę, medytację, kontemplację, rozważania, doświadczenie oraz łaskę.
Łaska Boga, to wewnętrzny spokój. To istnienie w połączeniu z Bogiem, ze świadomością Jam Jest. Jeśli działamy z tego poziomu świadomości, możemy zachować zawsze i w każdej sytuacji spokój oraz stan wewnętrznej równowagi. To także poziom umysłu, gdzie wszystko staje się możliwe, gdzie jesteśmy otwarci na nieskończony potencjał.
Dzięki obcowaniu i powierzeniu swojego życia Bogu, w naszym życiu dokonują się zmiany, poprzez spływające na nas błogosławieństwa i głębsze zrozumienie naszej istoty.
A kiedy dedykujemy każde działanie i wszystko to, co z tego działania płynie Bogu, możemy także uwolnić się od przywiązania do rezultatów swojej pracy. Natomiast utrzymywanie Boga w myślach to największy klucz do sukcesu w każdej dziedzinie.
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *