Powrót do korzeni

Po raz pierwszy w Polsce w jednym miejscu zostali wystawieni międzynarodowi artyści poszukujący korzeni sztuki, odkrywając jej ezoteryczne, mitologiczne i psychodeliczne źródła. Aby w pełni uświetnić to wydarzenie data wernisażu ustalona została na dzień przesilenia letniego (21.06.2013), magiczny dzień pełen legend, obrzędów i tradycji. Otwarcie wystawy uświetnił muzyczno-taneczny performance.

Powrót do korzeni był międzynarodowym projektem kuratorki i artystki Izabeli Ewy Ołdak, w którym wzięli udział artyści z Polski, Serbii, Australii, Urugwaju i Holandii. Ich obrazy, rzeźby, fotografie i wideo reprezentowały różnorodne stylistyki; które łączyło odwoływanie się do symboliki, archetypu, mistycyzmu. Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2013.

Artyści: Rafał Borcz, Małgorzata Borowska, Urszula Broll, Dolorosa De La Cruz, Arkadiusz Danovski, Orryelle Defenestrate-Bascule, Sylwia Górak, Joanna John, Ruben van Klaveren, Amanda Koelman, Rafał Kosela, Krzysztof Linnike, Dariusz Marszałek, Mateusz Niedbał, Izabela Ewa Ołdak, Marcin Owczarek, Marek Przybyła, Ivana Ranisavljević, Paulina Sadowska, Andrzej Siek, Anna Sieńkowska, Erwin Sówka, Ewa Szczekan, Andrzej Urbanowicz, Nynke van Zwol.

Kuratorka: Izabela Ewa Ołdak

Wystawie towarzyszył panel dyskusyjny pt. Magia – Pramatka Sztuki, w którym udział wzięli: Dariusz Misiuna – socjolog kultury, twórca Wydawnictwa Okultura, redaktor naczelny pisma badaczy zachodniej tradycji ezoterycznej „Hermaion” i kwartalnika „Trans/Wizje”, Aldo Vargas-Tetmajer – znawca szamanizmu i kultur prekolumbijskich Ameryki Południowej, wykładowca w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz dr Mirosław Piróg – filozof, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Czym jest powrót do korzeni sztuki? Na to pytanie odpowiadają artyści zebrani na wystawie, prezentujący różne pokolenia i narodowości, których poszukiwania artystycznej tożsamości skierowały na drogę sztuki mistycznej i transcendentnej. To właśnie potrzeba wyrażenia sacrum zapoczątkowała powstanie sztuki, a magiczne, mistyczne myślenie o świecie zrodziło pragnienie urzeczywistniania, zaklinania natury rzeczy w postaci rysunku-diagramu, symbolu i rytuału, z którego z czasem wykształciły się dyscypliny sztuk pięknych, a także religia, filozofia i nauki ścisłe. Nostalgiczny obraz poszukiwania duchowej tożsamości sztuki, jej związku z Naturą, oraz magiczne, mitologiczne i psychodeliczne źródła przedstawiają artyści, których prace prezentowane są na wystawie. – Izabela Ewa Ołdak

Tekst o wystawie 

Wywiad: Izabela Ewa Ołdak i Mirosław Piróg

Obieg tekst Justyny Łabądź